Recommendation Roulette
Click on a genre.

Genre: Chinese
Directors: 120
Showing: 56 114 10 102


Milius, John

  • Wind and the Lion, The

Yon Fan

  • Bishonen (Yon Fan's Trilogy)
  • Bugis Street (Yon Fan's Trilogy)
  • Peony Pavillion (Yon Fan's Trilogy) - 2 Discs

Chen, Huaikai / Cui, Wei

  • Song of Youth (Qing chun zhi ge)

Xiaoshuai, Wang

  • Beijing Bicycle
  • Drifters, The